Site içerisinde uyulması gerekenler


Sitelerde yaşayan kat maliki ve sakinlerimizin dikkat etmesi gereken komşuluk ilişkileri


ERYAMAN 3. ETAP TOPLU YAPI  YÖNETİMİ KURULU BAŞKANLIĞI

ETİMESGUT- ANKARA

SAYI     :2021/                                                                                               28.06.2021

KONU  : Siteler içerisindeki kurallar ile

               komşuluk ilişkileri

 

                                                                           173………ADA YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞINA

                 

                  Adalarımız bilindiği üzere 3.Etap Toplu Yapı Yönetimi çerçevesi içerisinde kurumsal bir yapıya sahip olup, 634 sayılı Kat Mülkiyeti Kanunu ile bu kanuna dayalı olarak uygulamaya geçirilen Toplu Yapı Yönetim Planına göre yönetilmektedir.

                Adalarımızda en çok problem yaşanan olaylardan birisi de kiraya verilen dairelerle ilgili olup; evlerini kendi oturmayıp da kiraya verilen bazı dairelerde amacı dışında kullanımlar göze çarpmakta, evlerin günlük veya saatlik olarak kiraya verildiği, daireyi kiracı olarak alan kişinin alt kiralama yolu ile bir başkasına kiraladığı veya daha başka olumsuzlukların yaşandığı, bu durumda aile hayatını etkileyen ve ilişkileri koparan tutum ve davranışların  olması hepimize olumsuz yansımakta, dolayısıyla zarar vermektedir.

              Yönetim Planının 45.maddesinin ( c ) bendine göre bağımsız bölümleri kumarhane, randevu evi gibi ahlak ve adaba aykırı şekilde kullanamayacakları, keza aynı Planın aynı maddesinin (ı) bendinde ise kiracıların kimlik ve adres bilgilerini Ada Yönetimine ve Toplu Yapı Yönetimine bildirmeleri yükümlülüğü getirilmiştir. Bu hükümlere uymayan veya toplu halde yaşamayı güçleştiren hallerde kat maliklerinin ivedilikle tahliye işlemini gerçekleştirmesi ve bu hallerin devamı halinde ise “ çekilemezlik”  unsurlarına göre mahkeme yolu ile dairenin satışına dahi başvurulabileceği bilinmelidir.

             Siz değerli kat malikimizin toplu yaşamanın getirdiği hak ve yükümlülüklere uyulması için daha da duyarlı davranılması umuduyla, saygı ve esenlikler dilerim.

 

                                                                                                                                 

 

                                                                                                                                                                                                                   Mustafa KAYA

                                                                                                                                                                                   3.Etap Toplu Yapı Yönetimi Kurulu  Başkanı


- 30.05.2023 tarihine kadar yayımlanacaktır.

- 11.10.2021 tarihinde mehmet akin özba tarafından oluşturuldu.

- 16.10.2021 tarihinde mustafa kaya tarafından onaylandı.