6 Aylık etkinlik raporu


6 Aylık etkinlik raporu


ERYAMAN III ETAP TOPLU YAPI

YÖNETİM KURULU BAŞKANLIĞI

ERYAMAN/ANKARA


Sayı   : 2024/

Konu: 6 Aylık etkinlik raporu                                                                                                                                 18/01/2024

   

          1. 4 Haziran 2023 tarihinde yapılan seçimler sonucu göreve geldikten sonra 11 Haziran 2023'de  etap bütçesi kabul edilmiş ve uygulamaya konulmuştur.

         2. Personelimizden iki teknisyen 10 Temmuz 2023 tarihinde emekli olmak için müracaat  etmiş, emeklileri kabul edilmiş ve tekrar çalışma dilekçelerine istinaden yeni sözleşme yapılarak, çalışmalarına izin verilmiştir.

         3. 16 Temmuz 2023 tarihinde semt evinin düzenlediği Voleybol ve Futbol turnuvaları yapılmış olup, etaptan katılımlar sağlanmıştır.

         4. Yönetimimize yetki veren 30 Adet Ada da Yangın Söndürme Cihazları 25 Temmuz 2023'de kontrol edilmiş, dolumları yapılacak olan cihazların dolumları piyasa fiyatının yarısına yaptırılarak tasarruf sağlanmıştır.

         5. Bir personelimiz de 28 Temmuz 2023'de emekli dilekçesi vermiş ve tüm haklarını alarak emekli olmuştur.

         6. 1 Ağustos itibarıyla çalışanlarımızla yeni sözleşme yapılmış, kıdem tazminatlarının  tamamı ödenmiş, eski sözleşmede yer alan kıdem, Yıllık 38 günden, 30 güne, düşürülmüş bayram ikramiyeleri kaldırılmış ve kıdem tazminatları her yıl sonunda ödenmek üzere mutabık kalınmıştır. Zorunlu mesai kaldırılmıştır.

         7. Kat maliklerine aidat borçlarının SMS ile bildirim sistemine geçilmiş, tüm borçlu maliklere her ayın ilk günü borçları SMS ile bildirilmeye başlanmıştır.

         8. Temsilciler Kurulunca yönetimimize satış yetkisi verilen 06 KEP 80 plakalı Kamyonet, kurulan bir satış komisyonu marifetiyle 19 Ağustos 2023 tarihinde 135.000,00 TL'ye (Yüzotuzbeşbin) satılmıştır.

         9. Adalardaki paratoner ve Doğalgaz topraklama kontrolleri yapılmıştır.

       10. Eryaman 3 Com. adlı Web sitemizin kullanım bedeli 5 yıllık olarak ödenmiştir.

       11. Büro işlerimizin daha etkin yürütülmesi, misafirlerimize ikramların aksamaması için bir personel önce part-time daha sonra full time olarak işe alınmıştır.

       12. Eylül 2023 ayında etaptaki hemen hemen tüm adalarda Tv yayınlarında bir bozukluk yaşanmışdır. İlk yayın sistemini kuran firmadan destek alınmış, ve ücreti karşılığında yayınlarımız normale döndürülmüştür.

       13. Etimesgut Belediye Başkanlığı yönetimimizce ziyaret edilerek etap sorunlarımız anlatılmıştır. İade-i ziyaret eden Belediye Bşk. ile etap kat malikleri karşılıklı sorunları dile getirmişlerdir.

       14. 11 Kasım 2023 tarihinde etap kat maliklerimizden isteyenlere ücretsiz otobüs tahsil edilerek Etimesgut “Engelsiz yaşam merkezi" ve “Türk Tarih Müzesi ve Parkı" gezileri düzenlenmiştir.

       15. Jeneratörlerimizin kışlık bakımları yapılarak, eksik olan antifiriz ve motorinleri tamamlanmıştır.

       16. Arızalanan elektrikli pafta yerine yeni elektrikli pafta alınmıştır.

       17. Adalarımızın defter tastikleri araştırma yapılarak en ekonomik olan 63.Notere onaylattırılarak 5.016,00 TL tasarruf yapılmıştır.

      18.İlk 6 Aylık dönem içinde personel giderlerimizden 178.781,00 TL.(yüzyetmişsekizbinyediyüzseksenbir TL) tasarruf edilmiştir.

         19. İş Sağlığı ve Güvenliği anlaşması ilgili firmayla devam etmektedir.

         20. Asansörlerimizin kontrolleri yetkili firmalar tarafından yapılmakta olup, hazırlanan raporlar adalara teslim edilmektedir. 

         21. Bildirilen teknik arızlar teknisyenlerimizce ilgili mahalde incelemekte ve çözülmeye devam etmektedir. 

         22. Ankara Büyükşehir Belediye Başkanlığına, müracaat edilerek Eryaman otobüs  seferlerinin artırılması, Tınaztepe Caddesine hız kesiciler konulması, atıl durumdaki “Validebağı" binasının emekliler Lokali yapılması istenmiş ve durum  titizlikle takip edilmektedir.

         23. Etimesgut Belediyesi ile yapılan görüşmeler sonucu Etabımızda bulunan Orkide parkımıza 10 adet Elektrik direği diktirilerek aydınlatılmıştır.

        Bilgilerinizi rica ederiz.


                                                                                                                                                                        CELAL ERYILMAZ
                                                                                                                                                                            Yön.Kurl.Bşk.


- 02.05.2024 tarihine kadar yayımlanacaktır.

- 19.01.2024 tarihinde Atilla Ender KÜÇÜKTAŞ tarafından oluşturuldu.

- 22.01.2024 tarihinde Celal ERYILMAZ tarafından onaylandı.