Skip Navigation Links

3.8.2021 19:15:09

Mevzuatlar

S???naklarla ?lgili Y?netmelik,

Toplu Yap?larda Kat ?rtifak? ve Kat M?lkiyeti,

Tapu Sicili T?z???,

Toplu yap? ve di?er konularla ilgili Kanun, T?z?k, Y?netmelik ve Genelgeler

Mevzuat B?l?m?nde

?leti?im

Telefon ve mail ile elktronik posta adresilerine ve bizlere, het r?rl? ?ikayet ve ?nerilerinizi iletebilece?iniz b?l?me buradan ula?abilirsiniz.

Ada Bilgileri

Etab?m?zdaki Ada Ba?kanl?klar?n?n listesine, Y?netici bilgilerine ve Etap haritas?na buradan ula?abilirsiniz

Web sitemize ?ye olun

Kat maliklerimize ?zel b?l?mlere ula?abilmek i?in ?ye olman?z gerekmektedir. ?yelik i?lemiz tamamland???nda daha ?nce yapm?? oldu?unuz ?deme bilgilerine de eri?ebileceksiniz. ?yelik formunu doldurmak i?in...

Hakk?m?zda

Toplu Yap? Y?netim plan?na buradan ula?abilirsiniz
ABONEL?K ??LEMLER? ???N GEREKL? B?LG?LER

Do?algaz Aboneli?i

Gerekli Belgeler :

? Kimlik Fotokopisi

? Sat?? S?zle?mesi veya Tapu

? Servis Hatt? U? Makbuzu (Ada Y?netiminden al?nacakt?r)

? Muhtarl?ktan ikametgah ka??d?

Etimesgut B?y?k?ehir Belediyesi Do?algaz Tahsilat ?ubesine m?racaat edilecektir.

Do?algaz Abonelik Eryaman Center Tel : 0312 247 15 39

Do?algaz Ar?za Tel : 0312 231 71 80

Do?algaz Ar?za Acil Tel : 187

ASK? Aboneli?i

Gerekli Belgeler :

? Kimlik Fotokopisi

? Sat?? S?zle?mesi,Tapu veya Kira Kontrat?

? Muhtarl?ktan ikametgah ka??d?

ASK? Tel : 0312. 247 31 77

TEDA? Aboneli?i

Gerekli Belgeler :

? Kimlik Fotokopisi

? Sat?? S?zle?mesi,Tapu veya Kira Kontrat?

? Muhtarl?ktan ikametgah ka??d?

Sincan TEDA? Tel : 0312. 271 64 85-86 Eryaman Center

Telekom Aboneli?i

Gerekli Belgeler :

? Kimlik Fotokopisi

Sincan Fatih Telekom Tel : 0312. 555 54 14